Job availabilities

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง : 

    1. พนักงานจัดเลี้ยง (ฝึกหัด) : หลายอัตรา

    2. ผู้ช่วยกุ๊ก (ฝึกหัด) : หลายอัตรา

รายได้ดี ตามความสามารถ และความขยัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

-ขยัน อดทน รักความสะอาด ไฝ่เรียนรู้ 

-มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณา

 เป็นพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

ติดต่อ โทร 0-2575-2777 ต่อผ่ายบุคคล