จัดเลี้ยงนอกสถานที่ จัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ จัดเลี้ยงค็อกเทล ทำบุญเลี้ยงพระ Coffee Break และโต๊ะจีน

Food & Beverage Choices

CALL O2-575-2777